Skip to main content
Dam dakadviseur
damdakadvies

Wateraccumulatie

wateraccumulatieJaarlijks storten er daken in als gevolg van wateraccumulatie. Achterstallig onderhoud, ontbreken of willekeurige plaatsing van noodoverlopen, slecht afschot en verstopte overbelaste gemeenteriolen zijn belangrijke factoren welke tot een overbelasting van water op daken kunnen leiden.

Hoe veilig is uw dak? Indien u geen eenduidig antwoord kunt geven, in de zin van onze daken zijn voorzien van een noodoverloop systeem wat ontworpen is door een constructeur welke de bouwregelgeving goed heeft toegepast, wijst Dam Dak Advies u de weg naar zekerheid.

Op vakkundige wijze kan Dam Dak Advies met een dakinspectie voor u vaststellen of uw daken behoren tot de risico groep wateraccumulatie gevoelige daken. Tijdens de dakinspectie brengt hij het afschot middels een waterpassing in kaart en controleert of de constructie in overeenstemming met het ontwerp gerealiseerd is. Vallen de daken in de risico groep dan schakelt Dam Dak Advies een ter zake kundig constructeur in welke constructieve controleberekeningen maakt en waarmee gezamenlijk voor het specifieke dak een noodoverloop systeem wordt ontworpen.

Na realisatie van een goed ontworpen noodoverloop systeem zijn de risico’s van dakinstorting door overbelasting van regenwater niet meer aanwezig en is een veilige situatie gegarandeerd.