Dam dakadviseur
damdakadvies

Dam Dak Advies

bouwfysische_berekeningenDam Dak Advies heeft de kennis en software in huis om een bouwfysische berekening op te stellen van een dak in combinatie met een bepaald binnenklimaat.Voor een dakopbouw kan men bijvoorbeeld op deze manier het volgende nagaan:
  • is er een dampremmende laag noodzakelijk?
  • zo ja, welk type dampremmer is er nodig.
  • is er sprake van inwendige condensatie?

Een bouwfysische berekening is beslist noodzakelijk bij thermische dakrenovaties waarbij de bestaande dakdichting als dampremmer zal fungeren waaronder reeds isolatie aanwezig is. De volgende gegevens zijn noodzakelijk om een bouwfysische berekening aan te vragen:
  • gedetailleerde opbouw van de betreffende constructie-functie van het gebouw (woning, sporthal,zwembad,etc.)
  • het binnenklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid)
Klik hier voor een voorbeeld (PDF formaat)
Windbelasting berekeningen dienen te voldoen aan: NEN 6702, 6707 en NPR 6708.

Windbelasting is de kracht die de wind uitoefent op een voorwerp. Het is bij het bouwen van gebouwen en kunstwerken van belang om bij de sterkteberekeningen rekening te houden met de druk en zuiging van de de wind. Omdat het op zee harder waait dan boven land, krijgen bijvoorbeeld huizen bij zee een sterkere dakconstructie, dan die verder landinwaarts.

Dam Dak Advies maakt op verzoek winstbelasting berekeningen. Deze berekeningen zijn altijd volgens de laatst geldende regelgeving.

windg_krt_nl3671. Het Markermeer, IJsselmeer, de Waddeneilanden, en de provincie Noord-Holland ten noorden van Heemskerk, Uitgeest en Wormerland,Purmerend en Edam -Volendam

2. Rest provincie Noord Holland, vaste land provincie Groningen en Friesland, provincie Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland

3. Het resterende gedeelte van Nederland

Klik hier  voor een voorbeeld (PDF formaat)

calculatieVoor nieuwbouw als renovatie.

De calculatie van dakwerk, vooral bij renovatie, roept vaak een aantal vragen op.

Dam Dak Advies bekijkt, bij renovatie, altijd het dak voordat zij een calculatie maakt!
Hoe is de bereikbaarheid, de hoogte, ligging en vooral wat voor veiligheid moet ik toepassen en maakt een schets op locatie en teken die later op schaal na.
Dam Dak Advies let vooral op wat de bestaande dakbedekking is.

Hoe is de dakbedekking bevestigd en wat is de ondergrond.
Hoeveel uitlopen, lichtkoepels, randafwerking, dakdoorvoeren, etc. zijn er aanwezig.
Wat wordt de nieuwe dakopbouw.

Aan de hand van de tekening calculeert Dam Dak Advies: het dakoppervlak, de strekkende meters randafwerking en het benodigd lood, het aantal uitlopen, etc. Neemt de prijs  van alle benodigde materialen, inclusief gas en klein materiaal en calculeer met een opslagpercentage. Calculeert vervolgens de werkuren voor de dakwerkzaamheden en de werkuren nodig voor detailleringen als dakdoorvoeren, uitlopen, lichtkoepels etc. Hier komen nog bij de uren voor reistijd en het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen.

Dam Dak Advies bekijkt bij dakrenovaties wat nodig is voor het slopen van de bestaande dakbedekking en houdt vooral rekening met de extra kosten voor het afval! Grind met mastiek weegt maar liefst 50 tot 70 kg per vierkante meter en een meerlaagse dakbedekking 20 tot 30 kg per vierkante meter.

wateraccumulatieJaarlijks storten er daken in als gevolg van wateraccumulatie. Achterstallig onderhoud, ontbreken of willekeurige plaatsing van noodoverlopen, slecht afschot en verstopte overbelaste gemeenteriolen zijn belangrijke factoren welke tot een overbelasting van water op daken kunnen leiden.

Hoe veilig is uw dak? Indien u geen eenduidig antwoord kunt geven, in de zin van onze daken zijn voorzien van een noodoverloop systeem wat ontworpen is door een constructeur welke de bouwregelgeving goed heeft toegepast, wijst Dam Dak Advies u de weg naar zekerheid.

Op vakkundige wijze kan Dam Dak Advies met een dakinspectie voor u vaststellen of uw daken behoren tot de risico groep wateraccumulatie gevoelige daken. Tijdens de dakinspectie brengt hij het afschot middels een waterpassing in kaart en controleert of de constructie in overeenstemming met het ontwerp gerealiseerd is. Vallen de daken in de risico groep dan schakelt Dam Dak Advies een ter zake kundig constructeur in welke constructieve controleberekeningen maakt en waarmee gezamenlijk voor het specifieke dak een noodoverloop systeem wordt ontworpen.

Na realisatie van een goed ontworpen noodoverloop systeem zijn de risico’s van dakinstorting door overbelasting van regenwater niet meer aanwezig en is een veilige situatie gegarandeerd.

Appels met peren vergelijken?apelsmetperen

Bij Dam Dak Advies een veel gehoorde klacht van opdrachtgevers als de offertes voor de uitvoering van dakwerkzaamheden moeten worden beoordeeld en/of vergeleken. Prijs mag niet de belangrijkste factor zijn, maar de kwaliteit van het te realiseren dak, binnen de begroting van de opdrachtgever, dient voorop te staan.

Een goede technische omschrijving of een bestek (afhankelijk van de grote van het project en de wijze waarop u wilt aanbesteden) is het instrument om beide aspecten te bewaken en te beoordelen. Dam Dak Advies is dagelijks actief met het vertalen van inspectiegegevens naar een bestek of technische omschrijving waarbij heldere uitgangspunten worden gehanteerd.

Goede uitgangspunten voorkomen verrassingen tijdens de uitvoering, zowel in technische als financiële zin. Dam Dak Advies kan het geheel of gedeeltelijk begeleiden in het traject van bestek tot en met de eindoplevering.

Ons Adres

Singel 33
8601 AG Sneek

Bel ons nu!!

Telefoon
Mobiel
: 0515 43 88 43
: 06 22 390 570